Thoughts on a photo of a Syrian child

SHARE THIS POST

( Razmišljanje o fotografiji sirijskog dječaka )

dječak

 

[tabs]
[tab title=”English”]

Throughout the history, man has developed thousands of ways for solving various problems. He developed theories, philosophies, ideologies, technologies. He wrote hundreds of documents on how the society should function.

But it seems that he forgot the basics, the core of all things. That is why we are witnessing every day the cruelty and injustice that we impose on each other.

There are so many ways to connect with each other, to communicate, to share information, experiences and life, and sometimes I get a feeling that we are living in parallel universes. In the imagined illusions of everyday life.

This picture is nothing but a symbol of how willing we are to turn our head away from other people’s needs, their struggles and problems. Unaware of non-existence of “yours” and “ours”. We all live under the same sky. What happens in one part of the world today can easily happen to us and our beloved ones tomorrow.

While “the modern man” praises his accomplishments, military force, exquisite technology, cars, oil wells and while he hides in the world of television and dreams, people are dying. The worst of all is that annually, as the consequence of battles, wars, hunger, abortion, poverty, antibiotic treatable diseases; thousands of children die. The tiniest without the voice. Without the chance to change something, to fight for something, while almost nobody cares about them.

While the decision makers and so-called leaders argue and consider, the unforgivable and terrible things happen.

This little boy and all the other children with the similar fate are just a symbol of how far turning our heads away has led us.

He has a name, a family, people who love him, who will miss him. He’s not different from someone’s child, nephew, brother, sister, grandchild. He is not a picture. He is a tiny human being who deserved to be loved, accepted and safe. And his life ended in paying the price of human stupidity in a terribly cruel way.

We are all responsible for the innocent and helpless.

We don’t react and we don’t care, we don’t raise our voices. While we judge and theorize, in this particular case – about the quantity of real refugees as opposed to undercover terrorists, the innocent are being killed.

We should be rational, problems are solved with sober mind. But this problem didn’t start one month ago.

We should start asking questions: what is the cause? What are those people fleeing? One does not flee poverty in this way… What is happening there? Why in this world of information no one has the actual and accurate information?

When did they persuade us that we don’t have the right to truth, that we are helpless? When did it become normal, to me as a human, to watch human tragedy, to watch and hear about the death without pausing even for a moment?

What can I do to change that?

We are posting this photo as a reminder on the precious and unique life of this little boy and all the other people who experienced the same tragedy. And as a reminder that it is about time that we stop turning our heads away from the problems that we are facing as a human family.

 

Jelena Slavić Miljenović

[/tab]
[tab title=”Croatian”]

 

Čovjek je kroz povijest razvio tisuće načina kako riješiti raznorazne probleme. Razvio je teorije, filozofije, ideologije, tehnologije. Napisao na stotine dokumenata o tome kako bi društvo trebalo biti uređeno.

Ali čini mi se da je zaboravio na osnove, na srž svega. Tako smo svakoga dana svjedoci okrutnosti i nepravde koju smo jedni drugima u stanju nanijeti.
Toliko načina da se povežemo, komuniciramo, razmjenjujemo informacije, iskustva i dijelimo život, a ponekad imam osjećaj kao da živimo u paralelnim svjetovima. Izmišljenim iluzijama svakodnevnice.

Ova slika nije ništa drugo nego simbol toga koliko smo spremni okrenuti glavu na tuđe potrebe, tuđu muku i probleme. Nesvjesni da nema našeg i vašeg. Svi živimo pod istim nebom. Sve što se događa na jednom kraju svijeta sutra se može dogoditi nama i našim voljenima.

Dok se “moderan” čovjek hvali postignućima, oružanom spremom, najvrsnijom tehnologijom, automobilima, naftnim bušotinama i zatvara se u svijet televizije i snova, ljudi umiru. Najgore od svega je što godišnje kao posljedica sukoba, ratova, gladi, abortusa, siromaštva, bolesti lječivih antibioticima; umre na tisuće djece. Ti najmanji bez glasa. Bez da imaju priliku nešto promijeniti, za nešto se izboriti, dok o njima ne brine gotovo nitko. Dok se donositelji odluka i takozvani lideri prepucavaju i razmatraju, događaju se neoprostive i strašne stvari.

Ovaj maleni dječak i druga djeca koja su doživjela njegovu sudbinu, samo je simbol do kuda nas je okretanje glave dovelo. On ima ime, ima obitelj, ljude koji ga vole, kojima će nedostajati. Ne razlikuje se od ničijeg djeteta, nećaka, brata, sestre, unuka. On nije slika. On je malo ljudsko biće koje je zaslužilo biti voljeno, prihvaćeno i sigurno. A život mu je završio tako što je na jedan okrutan način platio cijenu ljudske gluposti.

Svi smo odgovorni za te nevine i bespomoćne. Ne reagiramo i nije nas briga, ne dižemo glas. Dok osuđujemo i teoretiziramo, u ovom konkretnom slučaju koliko je stvarno izbjeglica, a koliko terorista, stradavaju nevini.

Treba biti racionalan, problemi se rješavaju hladne glave. Ali problem nije počeo prije mjesec dana.
Treba početi postavljati pitanja koji je uzrok? Od čega ti ljudi bježe? Od siromaštva se ne bježi na ovaj način… Što se tamo događa? Zašto u jednom svijetu informacija nitko nema konkretne informacije?

Kada su nas uvjerili da nemamo pravo na istinu, da smo bespomoćni? Kada je meni kao čovjeku postalo normalno gledati ljudsku tragediju, gledati i slušati o smrti bez da zastanem? Što mogu učiniti da to promijenim?
Ovu sliku objavljujemo kao podsjetnik na dragocjeni i neponovljivi život ovog malog dječaka i svih drugih koji su doživjeli njegovu sudbinu. I kao podsjetnik da je krajnje vrijeme da prestanemo okretati glavu od problema s kojima smo suočeni kao ljudska obitelj.

Jelena Slavić Miljenović

 

[/tab]

[/tabs]

More To Explore