Get Involved with WYA

The Certified Training Program (CTP) is a collection of texts that provide the philosophical foundations of the World Youth Alliance mission. It presents a summary of philosophical, historical and modern texts that focus on the dignity of the person and human rights. Those who complete the CTP are equipped to articulate and defend the principles of the dignity of the person in the environment that we find ourselves. The best? The program is open to all WYA members (10-30 years old).

The Advocacy Academy (AA) examines pressing global issues central to our work, internationally and nationally. The Advocacy academy examines international law, research data and best practice in assessing policy issues such as reproductive rights and maternal health, family planning, HIV/AIDS, sustainable development and population control.

To intern with World Youth Alliance, applicants will need to have completed the CTP Training and the Advocacy Academy provide a letter of endorsement from their regional director or national coordinator. Internships are offered to our strongest applicants, based on leadership and commitment to promoting human dignity. Internships are offered in-person in our regional offices as well as remotely, based on application strength and skill set, as well as organizational needs.

Membership is for everyone between the ages of 10 and 30 who agree to the principles of the WYA charter. WYA members live these values in their communities and schools, standing for the dignity of every human person, from conception to natural death, around the world.

SELECT YOUR LANGUAGE

The World Youth Alliance is composed of young men and women from every part of the world. In cooperation with other organs of the international community, primarily the United Nations and the European Union, the World Youth Alliance is committed to building free and just societies through a culture of life. That culture affirms the inalienable dignity of the person, defends the intrinsic right to life, nurtures the family, and fosters a social climate favorable to integral development, solidarity, and mutual respect.

We recognize that the intrinsic dignity of the person is the foundation of every human right. We believe this dignity is independent of any individual condition and that no human community can grant or rescind that dignity.

We are convinced that the intrinsic dignity possessed by every human being from conception to natural death is the foundation of everyone’s right to life. We believe that this inalienable right to life is the basis of a free and just society and we believe that society through law and culture has an obligation to protect the dignity of the person and thus protect the right to life.

We affirm that the fundamental unit of human society is the family, where men and women learn to live in genuine freedom and solidarity, and where individuals are equipped to fulfill their social obligations. We believe that the political community at the local, national and international level is obliged to protect and nurture the family.

We believe that the authentic development of society can occur only in a culture that fosters integral human development – characterized by physical, spiritual, mental, and emotional growth, in a climate of respect for the human person and the family.

We invite all those who share these convictions to join us in affirming them and give them effect in public life at all levels.

Aleanca Botërore e të Rinjve është e përbërë nga të rinj dhe të reja nga çdo pjesë e botës. Në bashkëpunim me organet dhe komunitetet ndërkombëtare, kryesisht me Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, Aleanca Botërore e të Rinjve është përkushtuar në ndërtimin e shoqërive të drejta dhe të lira nëpërmjet kulturës së jetës. Kjo kulturë thekson gjithashtu dinjitetin e pamohueshëm që çdo person ka, mbron të drejtat thelbësore të jetës, edukon familjen dhe ushqen një klimë të favorshme sociale për zhvillimin në tërësi, solidaritet dhe respekt reciprok.

Ne pranojmë që dinjiteti i brendshëm i çdo personi është burimi për çdo të drejtë njerëzore. Ne besojmë që dinjiteti është i pavarur nga çdo gjendje e individit dhe asnjë komunitet njerëzor nuk mund ta jap ose ta shfuqizoj atë dinjitet.

Ne jemi të bindur se dinjiteti i brendshëm i përket çdo qenieje njerëzore që nga konceptimi deri në vdekjen natyrore është themeli i të drejtës së secilit për jetën. Ne besojmë se kjo e drejtë e patjetërsueshme në jetë është baza e një shoqërie të lirë dhe të drejtë dhe ne besojmë se shoqëria nëpërmjet ligjit dhe kulturës ka një detyrim për të mbrojtur dinjitetin e personit dhe kështu të mbrojë të drejtën për jetë.

Ne pohojmë se njësia themelore e shoqërisë njerëzore është familja, ku meshkujt dhe femrat mësojnë të jetojnë në liri dhe solidaritet të vërtetë dhe ku individët janë të pajisur për të përmbushur detyrimet e tyre shoqërore. Ne besojmë se komuniteti politik në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar është i detyruar të mbrojë dhe ta ushqejë familjen.

Ne besojmë se zhvillimi autentik i shoqërisë mund të ndodhë vetëm në një kulturë që nxit zhvillimin tërësor të njeriut – karakterizuar nga rritja fizike, shpirtërore, mendore dhe emocionale, në një klimë respekti për njeriun dhe familjen.

Ne ftojmë të gjithë ata që ndajnë këto bindje për t’u bashkuar me ne në pohimin e tyre dhe tu japim efekt në jetën publike në të gjitha nivelet.

يتألف الحلف الشبابي العالمي من شباب وشابات من جميع أنحاء العالم. إن الحلف الشبابي العالمي ملتزم، وبالتعاون مع منظمات دولية أخرى أهمها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، على بناء مجتمعات حرّة وعادلة من خلال ثقافة الحياة. إن هذه الثقافة تؤكد الكرامة الثابتة للفرد، تدافع عن الحق المتأصل   بالحياة، تنمّي العائلة وترعى مناخاً اجتماعياّ ملائماً للتطور الأصيل والتضامن والإحترام المتبادل.

إننا نؤكد أن الكرامة المتأصلة للفرد هي أساس كل حق من حقوق الإنسان. كما أننا نؤمن بأن هذه الكرامة ليست خاضعة لأي وضع فردي، ولا تستطيع أي مجموعة بشرية أن توهب أو تحرم هذه الكرامة.

إننا مقتنعون بأن الكرامة المتأصلة والتي يمتلكها كل إنسان من لحظة تكوينه حتى موته الطبيعي هي أساس حق الحياة لكل إنسان. كما ونؤمن بأن هذا الحق في الحياة هو ثابت وهو أيضاً أساس المجتمع الحر والعادل بحيث يتوجب على المجتمع من خلال القوانين والثقافة حماية كرامة الفرد وبالتالي حماية الحق في الحياة.

إننا نؤكد على أن الوحدة الأساسية للمجتمع الإنساني هي العائلة التي يتعلم فيها الرجال والنساء العيش بحرية وتضامن أصيلين، حيث يتجهز الأفراد لإتمام واجباتهم الإجتماعية. إننا نؤكد على مسؤولية المجتمع السياسي على المستوى المحلي، الوطني والدولي في حماية العائلة ورعايتها.

إننا نؤمن بأن التطور المجتمعي الحقيقي يمكن أن يحدث فقط في الثقافة التي ترعى التطور الإنساني الأصيل المتمثل بنمو جسدي، روحي، ذهني وعاطفي في مناخ من الإحترام للفرد والعائلة.

إننا ندعو جميع الذين يشاركوننا هذه القناعات بالإنضمام إلينا لتدعيمها وإحيائها على كل مستويات الحياة العامة.

World Youth Alliance (Aliansi Pemuda Dunia) beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai belahan dunia. Berkerja sama dengan beberapa organ yang tergabung dalam komunitas internasional utamanya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Uni Eropa, World Youth Alliance berkomitmen membangun kehidupan rmasyarakat global yang adil dan damai dengan menempatkan peran penting kultur dalam bermasyarakat. Kultur tersebut menegaskan setiap insan memiliki martabat kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan. Melindungi hak-hak yang bersifat intrinsik, memelihara keluarga, dan menumbuhkan iklim social yang baik guna menciptakan pembangunan, solidaritas dan rasa hormat terhadap sesama.

Kami mengakui, bahwasanya martabat manusia adalah fondasi dari setiap hak asasi manusia. Kami meyakini bahwa martabat manusia bersifat independen dalam berbagai kondisi dimana tidak satupun komunitas atau individu yang mampu memberikan dan menghapus martabat tersebut.

Kami meyakini, bahwasanya martabat yang bersifat instinsik tersebut dimiliki oleh setiap umat manusia sejak dilahirkan dalam konsepsi hingga kematian alami adalah fondasi dari hak hidup bagi setiap manusia. Kami meyakini bahwa hak hidup adalah basis dari masyarakat yang adil dan damai, dan kami meyakini bahwa masyarakat secara hukum dan kultur mempunyai kewajiban untuk menjaga martabat kemanusiaan dan menjaga hak hidup setiap manusia.

Kami menegaskan, bahwasanya unit fundamental dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga, dimana pria dan wanita belajar untuk hidup dalam perdamaian dan keadilan yang sejati, dan setiap individu dibekali untuk memenuhi kewajiban sosialnya. Kami meyakini, bahwasanya komunitas politik baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional berkewajiban untuk melindungi dan memelihara keluarga.

Kami meyakini, bahwasanya pembangunan dasar masyarakat dapat terjadi hanya melalui kultur yang menyokong pembangunan manusia yang integral-berkarakter dalam hal fisik, spiritual, mental dan pertumbuhan emosional, dalam iklim yang saling menghormati kepada sesama manusia dan keluarga.

Kami mengundang, kepada seluruh masyarakat dunia dengan keyakinan yang sama untuk bergabung bersama kami dalam menegakkan prinsip prinsip tersebut dan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai jenjang.

ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ অ্যালায়েন্স (বিশ্ব যুব সংঘ) সনদটি,এই সংঘের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে। এই সনদে স্বাক্ষর করে, ১০ থেকে ৩০ বছর বয়সের যুবকরা এই সংস্থার সদস্য হন। ৩০ বছরের বেশি বয়সীব্যক্তিগণ ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ অ্যালায়েন্স-এর (বিশ্ব যুব সংঘ) সমর্থক হন।

 

ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ অ্যালায়েন্স (বিশ্ব যুব সংঘ) বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল থেকে তরুণ এবং তরুণীদের নিয়ে গঠিত একটি সংঘ। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনসমূহ সাথে নিয়ে, প্রাথমিকভাবে জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায়, ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ অ্যালায়েন্স (বিশ্ব যুব সংঘ) জীবন সংস্কৃতির মাধ্যমে মুক্ত ও ন্যায্য  সমাজ গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সংস্কৃতি ব্যক্তির অখন্ড মর্যাদাকে নিশ্চিত করে, জীবনের সহজাত অধিকারকে রক্ষা করে, পরিবারকে লালন করে, এবং পরিপূর্ণ বিকাশ, সংহতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার পক্ষে অনুকূল একটি সামাজিক পরিবেশকে উৎসাহিত  করে।

 

আমরা মেনে নেই যে, ব্যক্তির স্বকীয় মর্যাদা প্রতিটি মানুষের অধিকারের ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মর্যাদা ব্যাক্তির কোনো স্বতন্ত্র অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়। কোনো মানব সম্প্রদায় সেই মর্যাদাকে মঞ্জুর বা প্রত্যাহার করতে পারে না।

 

আমরা নিশ্চিত যে, গর্ভধারণের সময়   থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের স্বকীয় মর্যাদা হলো প্রত্যেকের জীবনের অধিকারের ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি যে, জীবনের এই অখন্ড অধিকারটি একটি মুক্ত ও ন্যায্য সমাজের ভিত্তি, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, আইন ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করা এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনের অধিকার রক্ষা করায় সমাজের একটি কর্তব্য রয়েছে ।

 

আমরা সমর্থন করি যে, মানব সমাজের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে পরিবার, যেখানে পুরুষ ও নারীরা  প্রকৃত স্বাধীনতা আর সংহতিতে বাঁচতে শিখেন এবং যেখানে ব্যক্তিগণ সামাজিক কর্তব্যগুলো বাস্তবায়নে নিযুক্ত হন। আমরা বিশ্বাস করি যে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলো একটি পরিবারকে সুরক্ষা এবং প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকে। 

 

আমরা বিশ্বাস করি যে, সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন কেবল এমন একটি সংস্কৃতিতেই ঘটতে পারে, যেখানে ব্যক্তি এবং পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবেশে শারীরিক, আত্মিক এবং মানসিক বিকাশ দ্বারা সমন্বিত অখণ্ড মানব উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হয়। 

 

এই প্রত্যয়গুলোতে বিশ্বাসী সকলকে আমরা আমাদের সাথে যোগদান করতে  আমন্ত্রণ জানাই, যাতে করে তারা জনজীবনের সর্বস্তরে সেগুলো নিশ্চিত এবং কার্যকর করতে পারে।

世界青年聯盟憲章 世界青年聯盟由來自全球各地的青年男女組成,透過與聯合國及歐盟為主之國際社群合作,致力於透過生活文化建立自由平等的社會。生活文化肯定人固有的尊嚴,捍衛與生俱來的生命權,培育家庭,並創造有利於整體發展、團結與相互尊重的社會環境。 我們認同人與生俱來的尊嚴是所有人權的基礎,不受任何情況影響,也沒有任何社群能施予或剝奪。 我們深信每一個人的尊嚴是生命權的基礎,始於受孕,終於自然死亡。這份不可剝奪的生命權是自由公正社會的根本,社會有責任透過法律與文化保護人的尊嚴,進而保護生命權。 人類社會的基本單位是家庭,不論男女皆在此習得真正的自由與團結,以及如何實現社會責任。我們相信地方、國家與國際政治社群均有責任保護並扶持家庭。 社會真正的發展惟有在重視全人發展─涵蓋身體、精神、心理與情緒發展的文化中達成,在尊重個人與家庭的環境下成長。 我們邀請所有擁有同樣信念的人加入我們,使其得以在所有層面的公共生活中獲得實現。

Svjetski savez mladih se sastoji od mladih muškaraca i žena iz svih dijelova svijeta. U suradnji s drugim organima međunarodne zajednice, prije svega s Ujedinjenim narodima i Europskom unijom, Svjetski savez mladih je predan izgradnji slobodnog i pravednog društva kroz kulturu života. Ta kultura potvrđuje neotuđivo dostojanstvo osobe, brani intrinzično pravo na život, njeguje obitelj i potiče društvenu klimu povoljnu za integralni razvoj, solidarnost i međusobno poštovanje.

Prepoznajemo intrinzično dostojanstvo osobe kao temelj svakog ljudskog prava. Vjerujemo da je to dostojanstvo neovisno od bilo kojeg pojedinog stanja i da nema ljudske zajednice koja može dodijeliti ili poništiti to dostojanstvo. Uvjereni smo da je unutarnje dostojanstvo što ga posjeduje svako ljudsko biće od začeća do prirodne smrti temelj svačijeg prava na život. Vjerujemo da je to neotuđivo pravo na život temelj slobodnog i pravednog društva, te smatramo da društvo putem zakona i kulture ima obvezu štititi dostojanstvo osobe i time štititi pravo na život.

Potvrđujemo da je temeljna jedinica ljudskog društva obitelj, gdje muškarci i žene uče živjeti u istinskoj slobodi i solidarnosti, te gdje su pojedinci opremljeni ispuniti svoje društvene obveze. Vjerujemo da je politička zajednica na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini dužna štititi i njegovati obitelj.

Vjerujemo da se autentični razvoj društva može dogoditi samo u kulturi koja pospješuje cjeloviti ljudski razvoj – okarakterizirana tjelesnim, duhovnim, mentalnim i emocionalnim rastom, u ozračju poštovanja za ljudsku osobu i obitelj.

Pozivamo sve one koji dijele ova uvjerenja da nam se pridruže u njihovoj afirmaciji i stavljanju na snagu u javnom životu na svim razinama.

World Youth Alliance está compuesta por hombres y mujeres jóvenes de todas partes del mundo. En cooperación con otros organismos de la comunidad internacional, principalmente las Naciones Unidas y la Unión Europea, World Youth Alliance está comprometida en construir sociedades libres y justas a través de la cultura de la vida. Esta cultura afirma la dignidad inalienable de la persona, defiende el derecho intrínseco a la vida, fomenta la educación de la familia, y fomenta un clima social favorable para el desarrollo integral, la solidaridad y el respeto mutuo.

Reconocemos que la dignidad intrínseca de la persona es el fundamento de los derechos humanos. Creemos que esta dignidad es independiente de cualquier condición humana y que ninguna comunidad humana puede conceder o rescindir esta dignidad.

Estamos convencidos que la dignidad humana es intrínseca y poseída por cada ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, es el fundamento del derecho de todos a la vida. Creemos que este derecho inalienable a la vida es la base de una sociedad justa y libre. Creemos que la sociedad, a través de las leyes y la cultura, tienen la obligación de proteger la dignidad de la persona y, de esta manera, proteger el derecho a la vida.

Afirmamos que la célula fundamental de la sociedad es la familia, donde hombres y mujeres aprenden a vivir en genuina libertad y solidaridad y donde los individuos se preparan para desempeñar sus obligaciones sociales. Creemos que la comunidad política al nivel local, nacional e internacional está obligada a proteger y fomentar la familia.

Creemos que el auténtico desarrollo de la sociedad sólo puede ocurrir en una cultura que fomente un desarrollo humano integral, caracterizado por un crecimiento, físico, espiritual, mental y emocional, en un clima de respeto por la persona y la familia.

Invitamos a todos aquellos que compartan estas convicciones a unirse a nosotros en la afirmación de estas ideas para darles efecto en la vida pública en todos los niveles.

L’Alliance Mondiale de la Jeunesse (World Youth Alliance – WYA) regroupe des jeunes hommes et femmes du monde entier. En coopération avec d’autres organismes de la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et l’Union Européenne, la WYA a pour mission de bâtir des sociétés libres et justes, en développant une culture de vie. Cette culture affirme le caractère inaliénable de la dignité de la personne, défend le droit intrinsèque à la vie, soutient la famille et encourage un climat social favorable au développement intégral de chaque personne, à la solidarité et au respect mutuel. Nous reconnaissons que la dignité intrinsèque de la personne est le fondement de tout droit de l’homme. Nous croyons que cette dignité est indépendante de toute situation individuelle et qu’aucune communauté humaine ne peut l’accorder ou la retirer.

Nous sommes convaincus que la dignité intrinsèque de chaque être humain, de la conception à la mort naturelle, est le fondement du droit à la vie de chacun. Nous croyons que ce droit inaliénable à la vie est le fondement d’une société libre et juste, et nous croyons que la société, par le biais de la justice et de la culture, a pour obligation de protéger la dignité de la personne et par conséquent le droit à la vie.

Nous affirmons que la cellule de base de la société humaine est la famille, au sein de laquelle hommes et femmes apprennent à vivre une liberté et une solidarité authentiques, et au sein de laquelle les personnes apprennent à assumer leurs responsabilités au sein de la société. Nous croyons que la communauté politique, à l’échelon local, national et international, a pour obligation de protéger et soutenir la famille.

Nous croyons qu’un développement authentique de la société ne peut avoir lieu qu’au sein d’une culture qui encourage l’épanouissement intégral de la personne – caractérisé par une croissance physique, spirituelle, intellectuelle, et émotionnelle, dans un climat de respect de la personne humaine et de la famille.

Nous invitons tous ceux qui partagent ces convictions à nous rejoindre afin de les affirmer et de leur donner effet à tous les niveaux de la vie publique.

Die World Youth Alliance setzt sich aus jungen Frauen und Männern aus allen Teilen der Welt zusammen. In Zusammenarbeit mit anderen Organen der internationalen Gemeinschaft, insbesondere den Vereinten Nationen und der Europäischen Union, möchte die World Youth Alliance freie und gerechte Gesellschaften durch die Entwicklung einer Kultur des Lebens schaffen. Diese Kultur bejaht die unveräußerliche Würde des Menschen, verteidigt das ureigene Recht auf Leben, unterstützt die Familie und fördert ein soziales Klima, das eine ganzheitliche Entwicklung, Solidarität und gegenseitigen Respekt begünstigt.

Wir erkennen an, dass die ureigene Würde des Menschen die Grundlage jedes Menschenrechts bildet und dass diese Würde unabhängig vom individuellen Zustand des Menschen ist und von keiner menschlichen Gemeinschaft verliehen oder aberkannt werden kann.

Wir sind der Überzeugung, dass die ureigene Würde, die jeder Mensch vom Zeitpunkt der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tod besitzt, die Grundlage für das Recht jedes Menschen auf Leben bildet. Wir sind der Auffassung, dass dieses unveräußerliche Recht auf Leben das Fundament einer freien und gerechten Gesellschaft darstellt, und dass die Gesellschaft mittels der Gesetze und Kultur verpflichtet ist, die Würde des Menschen und somit das Recht auf Leben zu schützen.

Wir bekräftigen, dass die Grundeinheit der menschlichen Gesellschaft die Familie ist, in der Frauen und Männer lernen, in echter Freiheit und Solidarität zu leben, und imstande sind, ihre sozialen Verpflichtungen zu erfüllen. Wir sind der Meinung, dass die politische Gemeinschaft auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene verpflichtet ist, die Familie zu schützen und zu fördern.

Wir glauben, dass die authentische Entwicklung der Gesellschaft nur in einer Kultur erfolgen kann, die eine ganzheitliche menschliche Entwicklung fördert, die durch physisches, spirituelles, mentales und emotionales Wachstum in einem Klima des Respekts für Mensch und Familie gekennzeichnet ist.

Wir laden alle, die diese Überzeugungen mit uns teilen, ein, sich uns anzuschließen, um diese zu bekräftigen und auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens in die Tat umzusetzen.

विश्व युवा गठबंधन समूचे विश्व के प्रत्येक क्षेत्र के युवाओ का संगठन हैं. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अन्य संस्थाओ, मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के सहयोग से, विश्व युवा गठबंधन जीवन की बहुमुल्यता की आधारशीला पर स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध हैं. समाज की यह संस्कृति मानव जीवन की अक्षुण्ण गरिमा की पुष्टि, जीवन के अंतर्निहित अधिकारो की रक्षा, एवं परिवारिक संरक्षण, इत्यादि को प्रमुखता से सुनिश्चित करने के साथ ही समाज के अभिन्न विकास, एकजुटता और परस्प्पर सम्मान हेतु प्रतिबद्ध हैं. 

 

हम मानते हैं की व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा ही मानवाधिकारों की आधारशिला है. हम स्वीकार करते हैं की यह गरिमा किसी भी व्यक्तिगत स्थिति से स्वतंत्र हैं, और कोई भी समुदाय इस गरिमा का अनुदान या अस्वीकार नही कर सकता हैं.    

 

हमारा आश्वासन हैं की जन्म के लिए गर्भाधान से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा ही मानव जीवन के अधिकारों की नीव हैं.  हम स्वीकार करते हैं की अन्तर्निहित जीवन का अधिकार ही स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला हैं और हम यह भी मानते हैं कि विधि व संस्कृति के माध्यम से समाज का दायित्व है कि वह व्यक्ति की गरिमा के साथ ही जीवन के अधिकार का भी संरक्षण करें.   

 

हम पुष्टि करते हैं की परिवार मानव समुदाय की मौलिक इकाई है, जहाँ पुरुष और महिलाएँ वास्तविक स्वतंत्रता और एकजुटता में रहना सीखते हैं, और जहाँ व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहण हेतु परिपूर्ण हैं. हम स्वीकृत करते हैं की स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनितिक समुदाय परिवार के संरक्षण एवं विकास हेतु बाध्य हैं.  

 

हम मानते हैं की समाज का प्रमाणिक विकास एकमात्र संस्कृति में हो सकता हैं, जो समेकित मानव विकास को प्रोत्साहित करती हैं तथा जिसके मानवीय और परिवारिक सम्मानजनक परिवेश में शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और भावात्मक विकास सुनिश्चित हो.   

 

हम उन सभी लोगों को आमंत्रित करते है जो हमारी इन धारणाओं की पुष्टि के उपरांत हमारे साथ इन आश्वासनो की प्रभावशालिता सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करने में योगदान देना चाहते है. 

La World Youth Alliance è formata da giovani, uomini e donne, provenienti da ogni parte del mondo. In collaborazione con organi della Comunità internazionale, come l’ONU e l’ Unione Europea, la World Youth Alliance si impegna a costruire società libere e giuste attraverso lo sviluppo di una nuova visione della vita umana. Visione che afferma la dignità inalienabile della persona, difende l’intrinseco diritto alla vita, sostiene la famiglia e promuove un clima sociale favorevole allo sviluppo integrale, alla solidarietà ed al rispetto reciproco.

Riconosciamo che la dignità intrinseca della persona sia il fondamento di ogni diritto umano, che sia indipendente da condizioni individuali e personali e che nessuna comunità umana possa concederla o annullarla. Siamo convinti che la dignità intrinseca ,posseduta da ogni essere umano dal concepimento fino alla morte naturale, sia il fondamento del diritto alla vita di ogni persona. Crediamo che questo diritto sia la base di società libere e giuste. Crediamo che la società ,attraverso leggi e cultura, abbia l’obbligo di proteggere la dignità della persona e il diritto alla vita.

Affermiamo che la famiglia sia l’unita’ fondamentale della società in cui gli uomini e le donne possano imparare a vivere nella libertà e in una genuina solidarietà e siano in grado di compiere i loro obblighi sociali. Crediamo che la comunità politica a livello locale, nazionale ed internazionale sia obbligata a proteggere e ad appoggiare la famiglia.

Crediamo che possa esserci uno sviluppo autentico della nostra società solo dove ci sia una cultura che promuova un integrale sviluppo umano caratterizzato da una crescita fisica, spirituale, mentale ed emotiva, in un clima di rispetto per la persona umana e la famiglia.

Invitiamo tutti coloro che condividono questi principi ad unirsi a noi per affermarli e renderli concreti nella vita privata e pubblica a tutti i livelli.

私たちワールドユースアライアンスは世界中の若者によって構成されており、主に国際連合や欧州連合といった国際機関と協力をし、命を尊ぶ文化の促進を通して自由で公平な社会を築くことに寄与しています。
この文化は何人にも侵すことのできない人間の尊厳を保証し、人として生きる権利を守り、社会の構成に不可欠な健やかな家族を育み、互いを尊重できる社会風土を育みます。

人間の尊厳は誰もが生まれながらに持っており、この尊厳はあらゆる人権の礎になっています。そして、この人間の尊厳はあらゆる事象から独立しており、不可侵な存在です。

この人間固有の尊厳は、母親の体内に生命が宿った時から芽生え、自然死を迎えるまで全ての人間が保有しており、この尊厳は人として生きる権利の礎となっています。

この権利は自由で公平な社会の礎であり、そしてこの文明社会は人間の尊厳や人として生きる権利を守ります。

家族は社会を構成する基本単位であり、人はこの中で自由の本当の意味、互いに助け合う重要性、そして社会的義務を果たす必要性を学びます。

そのため、国家は国内外問わずこの社会を構成する家族を守り、健やかに育む必要があります。

健やかな身体かつ精神によって築かれ、人間個人や家族を尊重できる人物の成長を育む風土の中でこそ、本物の社会は醸成されます。

私達はこの考えに賛同する全ての人々を歓迎し、社会に大小問わずあらゆるレベルで影響を与えることを誓います。

Światowy Sojusz Młodzieży (World Youth Alliance) to koalicja młodych ludzi ze wszystkich stron świata.  We współpracy z innymi organami wspólnoty międzynarodowej, głównie z Unią Europejską i Organizacją Narodów Zjednoczonych, World Youth Alliance angażuje się w budowę wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa poprzez kulturę życia. Kultura ta afirmuje niezbywalną godność człowieka, chroni wrodzone prawo do życia, podkreśla wartość rodziny oraz sprzyja społecznej atmosferze prowadzącej do integralnego rozwoju, solidarności i wzajemnego poszanowania.

Uznajemy, iż nieodłączna godność człowieka stanowi podstawę wszystkich praw człowieka. Wierzymy, że ta godność jest niezależna od jakichkolwiek uwarunkowań oraz, że żadna ludzka społeczność nie ma prawa przyznawać, ani odbierać tej godności.

Jesteśmy przekonani, iż wrodzona godność posiadana przez każdą istotę ludzką od poczęcia, aż do naturalnej śmierci stanowi podstawę prawa do życia. Wierzymy, że to niezbywalne prawo do życia jest fundamentem wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa. Społeczeństwo to zobowiązuje się, poprzez prawo i kulturę, do ochrony ludzkiej godności, a w konsekwencji do ochrony prawa do życia.

Za podstawową jednostkę ludzkiego społeczeństwa uznajemy rodzinę, w której mężczyzna i kobieta uczą się żyć w prawdziwej wolności i solidarności, a także, w której każdy jest ukształtowany tak, by wypełniać swoje społeczne obowiązki. Uważamy, iż polityczne wspólnoty, zarówno na poziomie lokalnym, narodowym, jak też międzynarodowym, powinny być zobowiązane do wspierania i ochrony rodziny.

Wierzymy również, że autentyczny rozwój społeczeństwa może wystąpić tylko w kulturze, która sprzyja integralnemu rozwojowi ludzkiemu – charakteryzującemu się fizycznym, duchowym, umysłowym i uczuciowym wzrostem w atmosferze poszanowania ludzkiej godności i rodziny.

Wszystkich tych, którzy podzielają nasze przekonania i wartości zapraszamy do przyłączenia się do World Youth Alliance we wspólnym ich propagowaniu i kształtowaniu życia publicznego na wszystkich jego poziomach.

A Aliança Mundial da Juventude (World Youth Alliance) é composta por homens e mulheres jovens de todas as partes do mundo. Em cooperação com outros órgãos da comunidade internacional, principalmente as Nações Unidas e a União Européia, a Aliança Mundial da Juventude está comprometida em construir sociedades livres e justas através da cultura da vida. Esta cultura afirma a inalienável dignidade da pessoa, defende o intrínseco direito à vida, nutre a família e fomenta um clima social favorável ao desenvolvimento integral, à solidariedade e ao respeito mútuo.

Reconhecemos que a intrínseca dignidade da pessoa é o fundamento dos direitos humanos. Cremos que esta dignidade é independente de qualquer condição humana e que nenhuma comunidade humana pode conceder ou rescindir esta dignidade.

Estamos convencidos que a intrínseca dignidade humana possuída por cada ser humano, desde o momento da concepção até a morte natural, é o fundamento do direito de todos à vida. Cremos que este inalienável direito à vida é a base de uma sociedade livre e justa. Cremos que a sociedade, através das leis e da cultura, tem a obrigação de proteger a dignidade da pessoa e desta maneira proteger o direito à vida.

Afirmamos que a célula fundamental da sociedade é a família, onde homens e mulheres aprendem a viver em genuína liberdade e solidariedade, e onde os indivíduos são preparados para desempenhar suas obrigações sociais. Cremos que a comunidade política a nível local, nacional e internacional está obrigada a proteger e nutrir a família.

Cremos que o autêntico desenvolvimento da sociedade pode ocorrer somente em uma cultura que fomente um desenvolvimento humano integral, caracterizado por um crescimento físico, espiritual, mental e emocional, em um clima de respeito para com a pessoa humana e a família.

Convidamos todos aqueles que compartilham estas convicções a unirem-se a nós na afirmação destas e dar-lhes efeito na vida pública em todos os níveis.

World Youth Alliance ( Alianța Mondială a Tinerilor ) este o organizatie formată din tineri, băieți și fete din lumea întreagă.

În cooperare cu alte organisme ale Comunității Internaționale , in mod special, Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană, World Youth Alliance este angajată în construcția de societăți libere și juste, prin promovarea unei culturi a vieții.

Această cultură afirmă demnitatea inalienabilă a ființei umane, apără dreptul la viață, susține familia și crează un cadru favorabil dezvoltării integrale, caracterizat prin solidaritate și respect reciproc.

Noi recunoaștem că demnitatea intrinsecă a persoanei este fundamentul oricărui drept. Noi credem că demnitatea este independentă de orice condiție individuală și nicio comunitate umană nu o poate îngrădi și încălca.

Noi suntem convinși că demnitatea intrinsecă a fiecărei persoane, începută din momentul concepției până în momentul morții naturale, reprezintă fundamentul fiecăruia pentru dreptul la viață.

Noi afirmăm că unitatea de bază a societății este familia, locul unde bărbații și femeile învață să trăiască în autentică libertate și solidaritate, reprezentând cadrul în care indivizii sunt instruiți pentru a-și îndeplini obligațiile sociale. Noi credem că este datoria mediului politic atât la nivel local, național și internațional să protejeze și să susțină familia.

Noi credem că dezvoltarea autentică a societății poate avea loc numai prin promovarea unei culturi care susține dezvoltarea integrală a omului, caracterizată printr-o dezvoltare fizică, spirituală, mentală și emoțională, într-un climat bazat pe respectul față de persoană și familie.

Invităm pe toți cei care împărtășesc aceste convingeri să vină alături de noi în pentru a le promova la toate nivelurile vieții publice.

Всемирный Союз Молодёжи объединяет юношей и девушек со всех уголков Земли. В сотрудничестве с другими членами международного сообщества, в особенности с Организацией Объединенных Наций и Европейским Союзом, Всемирный Союз Молодёжи привержен построению свободного и справедливого общества через культуру жизни. Культура жизни подтверждает неотъемлемое достоинство человека, защищает его неотъемлемое право на жизнь, способствует формированию семьи и социальной среды, создающей благоприятные условия для всестороннего развития, проявления солидарности и взаимного уважения.

Мы признаем, что неотъемлемое человеческое достоинство является основой прав личности. Мы верим, что каждый человек обладает достоинством в независимости от индивидуальных обстоятельств, и ни одно человеческое сообщество не может даровать или лишить достоинства личности.

Мы убеждены, что неотъемлемое достоинство каждого человека, действующее с момента его зачатия до наступления естественной смерти, лежит в основе права на жизнь каждого индивидуума. Мы верим, что в свою очередь это неотчуждаемое право закладывает фундамент свободного и справедливого общества и что общество посредством закона и культуры обязано отстаивать достоинство человека и потому – его право на жизнь.

Мы подтверждаем, что главной ячейкой человеческого общества является семья, где мужчины и женщины учатся совместно строить жизнь, уважая свободу личности и проявляя солидарность друг другу, а также где индивидуумы вправе осуществлять свои социальные обязанности. Мы верим, что политическое сообщество на местном, национальном и международном уровнях обязано защищать и содействовать укреплению института семьи.

Мы верим, что настоящее развитие общества может иметь место только в той культуре, которая способствует всестороннему человеческому развитию, характеризующемуся физическим, духовным, ментальным и эмоциональным ростом, в социальной среде, где проявляется уважение по отношению к человеку и семье.

Мы призываем всех тех, кто разделяет с нами эти принципы, стать частью нашей миссии в достижении общего признания этих взглядов и их воплощения в общественной жизни на любом уровне.

Muungano wa Vijana Ulimwenguni (World Youth Alliance) umeundwa na vijana wa kiume na kike kutoka kila sehemu ya dunia. Kwa kushirikiana na mashirika mengine ya jumuia ya kimataifa, hasa Umoja wa Kimataifa (UN) na Muungano wa Ulaya (EU), Muungano wa Vijana Ulimwenguni, umejitolea kujenga jamii huru na yenye haki kupitia utamaduni wa maisha. Utamaduni ambao unathibitisha hadhi isiyohamishika ya binadamu, unaotetea haki asili ya kuishi, unaokuza familia na unaochangia mazingira ya kijamii mwafaka kwa maendeleo kamilifu, mshikamano na kuheshimiana.

Tunatambua kuwa hadhi asili ya mtu ndio msingi wa kila haki ya binadamu. Tunaamini kwamba hadhi hii ni huru isiotegemea masharti ya mtu yeyote na kwamba hakuna jumuiya yoyote inayoweza kupeana au kufutilia mbali hadhi hiyo.
Tunaamini kwamba hadhi hii asili inayomilikiwa na kila mtu tangu akuapo tumboni mwa mamake hadi kufa kwake kwa kawaida, ndio msingi wa haki ya kila mtu ya kuishi. Tunaamini kwamba haki hii ya kuishi isiyohamishika, ndio msingi wa jamii huru na yenye haki na tunaamini ya kwamba jamii, kupitia sheria na utamaduni, ina jukumu la kuilinda hadhi ya mtu na hivyo kuilinda haki yake ya kuishi.

Tunathibitisha kuwa familia ndio kitengo msingi cha jamii ambapo wanaume kwa wanawake hujifunza kuishi kwa uhuru halisi na mshikamano na ambapo watu binafsi huandaliwa kutimiza majukumu yao ya kijamii. Tunaamini kwamba jumuia ya kisiasa mashinani, kitaifa na kimataifa ina wajibu wa kuilinda na kuikuza familia.

Tunaamini kuwa maendeleo halisi ya jamii yanaweza tu kutokea katika utamaduni unaokuza maendeleo kamili ya binadamu yenye sifa ya ukuaji kimwili, kiroho, kiakili na kihisia, katika mazingira ya kumheshimu binadamu na kuiheshimu familia.
Tunawakaribisha wale wote walio na misimamo sawa na hii, waungane nasi kuithibitisha misimamo hii na kuipa athari katika viwango vyote vya maisha ya umma.

Svetová aliancia mladých sa skladá z mladých mužov a žien z celého sveta. V spolupráci s ostatnými orgánmi medzinárodného spoločenstva, predovšetkým s Organizáciou Spojených národov a Európskou úniou, sa Svetová aliancia mladých zaviazala budovať slobodnú a spravodlivú spoločnosť prostredníctvom kultúry života. Táto kultúra potvrdzuje neodcudziteľnú dôstojnosť osoby, obhajuje vnútorne dané právo na život, vychováva rodinu a podporuje sociálnu klímu priaznivú pre integrálny rozvoj, solidaritu a vzájomný rešpekt.

Uznávame, že vnútorná dôstojnosť človeka je základom každého ľudského práva. Veríme, že táto dôstojnosť je nezávislá od akejkoľvek individuálnej okolnosti, a že žiadna ľudská komunita nemôže túto dôstojnosť udeliť alebo odobrať.

Sme presvedčení, že každá ľudská bytosť má vnútornú dôstojnosť od počatia po prirodzenú smrť, a tá je pre každého človeka základom na jeho právo na život. Veríme, že toto neodcudziteľné právo na život je základom slobodnej a spravodlivej spoločnosti a veríme, že spoločnosť prostredníctvom práva a kultúry má povinnosť chrániť dôstojnosť osoby, a tým chrániť právo na život.

Potvrdzujeme, že základnou jednotkou ľudskej spoločnosti je rodina, v ktorej sa muži a ženy učia žiť v skutočnej slobode a solidarite a kde sú jednotlivci vybavení na plnenie svojich sociálnych povinností. Veríme, že politická komunita na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni je povinná chrániť a starať sa o rodinu.

Veríme, že skutočný rozvoj spoločnosti sa môže vyskytnúť iba v kultúre, ktorá podporuje integrálny ľudský rozvoj – charakterizovaný fyzickým, duchovným, duševným a emočným rastom v atmosfére úcty k ľudskej osobe a rodine.

Pozývame všetkých, ktorí zdieľajú tieto presvedčenia, aby sa k nám pridali a aby ich uskutočňovalivo verejnom živote na všetkých úrovniach.

World Youth Alliance består av unga män och kvinnor från alla världens hörn. I samarbete med andra internationella organ, främst Förenta Nationerna samt Europeiska Unionen, så är World Youth Alliance engagerade i att bygga fria och rättvisa samhällen. Denna kultur bekräftar den omistliga värdigheten hos personer, försvarar den inre rätten till liv, vårdar familjen samt främjar ett socialt klimat som är gynnsamt för integrerad utveckling, solidaritet och ömsesidig respekt.

Vi erkänner att en persons inre värdighet är grunden till varje mänsklig rättighet. Vi anser att denna värdighet är oberoende av individuella förhållanden och att inget mänskligt samhälle varken kan bevilja eller upphäva den värdigheten.

Vi är övertygade om att den inre värdigheten som innehas av varje människa från befruktning till naturlig död är grunden till varje människas rätt att leva. Vi anser att denna omistliga rätt till livet är grunden till ett fritt och rättvist samhälle och vi anser att samhället genom lag samt kultur har en skyldighet att skydda en persons värdighet och därmed skydda rätten till livet.

Vi bekräftar att den grundläggande enheten av mänskliga samhällen är familjen, där män och kvinnor lär sig att leva i genuin frihet samt solidaritet, och där individer är rustade att uppfylla sina sociala skyldigheter. Vi anser att den politiska gemenskapen på lokal, nationell samt internationell nivå är förpliktade att skydda och vårda familjen.

Vi anser att ett samhälles autentiska utveckling enbart kan ske i en kultur som gynnar integrerad mänsklig utveckling – karaktäriserat av fysisk, spirituell, mental samt emotionell tillväxt, i ett klimat av respekt för människan och familjen.

Vi inbjuder alla som delar dessa övertygelser att tillsammans med oss bekräfta dessa och ge dem effekt i det offentliga livet på alla nivåer.

สมาพันธ์เยาวชนโลก หรือ World Youth Alliance นั้น มีสมาชิกมากมายทั้งหญิงและชาย จากทั่วทุกมุมโลก เราร่วมงานกับองค์กรระดับเวทีโลกมากมาย โดยเฉพาะ สหประชาชาติ (UN) สหภาพยุโรป (EU) World Youth Alliance มุ่งมั่นที่จะสร้างเสรีภาพ สังคมที่เป็นธรรม และวัฒนธรรมของการดำรงชีวิต เราเชื่อว่าวัฒนธรรมนั้นก็คือคุณค่าและศักศรีดิ์ที่เรามนุษย์ทุกคนมี เราจะร่วมกันปกป้องสิ่งเหล่านั้น ดูแลครอบครัว และสรรสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยเน้นความสามัคคีและความเคารพซึ่งกันและกันในสังคม

 

World Youth Alliance ตระหนักดีว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงของมนุษย์นั้นที่เป็นรากฐานของสิทธิสำหรับทุกคน เราเชื่อว่าศักดิ์ศรีนี้เป็นไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ที่จะมาลดคุณค่ามันได้ และไม่มีที่ไหนในโลกที่มนุษย์สามารถให้สิทธิ์ หรือยกเลิกการให้ศักดิ์ศรีที่เราทุกคนมีอยู่ภายใต้ความเป็นมนุษย์

เราเชื่อมั่นว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงนั้นเป็นของมนุษย์ทุกคน เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนไปถึงตอนสิ้นลมหายใจ สิทธิและคุณค่าเป็นรากฐานของทุกคนและไม่มีใครที่จะสามารถขโมยมันไปจากเราทุกคนได้ และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่อิสระภาพและการคำรพซึ่งกันและกันในสังคม มากกว่านั้นเราเชื่อว่าทุกวัฒนธรรม ทุกสังคม ทุกประเทศ ล้วนมีหน้าที่ที่จะปกป้องศักดิ์ศรี และสนับสนุนสิทธิในการดำรงชีวิตเหล่านั้น

ครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญในสังคม ชายและหญิง เรียนรู้ซึ่งกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
และพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันสังคมของพวกเขา นอกจากนี้ World Youth Alliance ยังเชื่อว่าชุมชนทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติมีหน้าที่ในการปกป้องและบำรุงครอบครัวทั้งสิ้น

เราเชื่อว่าการพัฒนาที่แท้จริงของสังคมสามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะในวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ ทั้งภายนอก  ในจิตใจ ความคิด และอารมณ์ ซึ่งทั้งหมดนั้นจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความสามัคคีและการให้เกียรติซึ่งกันและกันในครอบครัว

เรา World Youth Alliance ขอเชิญชวนทุกคน ที่มีความเห็นเช่นเดียวกับเราและเยาวชนทั่วโลก มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีดี และร่วมมือกับ World Youth Alliance เพื่อประโยชน์ที่สังคมของเราต้องการ

До Альянсу Молоді Світу (АМС) входять юні чоловіки і жінки з усіх куточків світу. В співробітництві з органами влади міжнародної спільноти, насамперед Організацією Об’єднаних Націй і Європейським Союзом, Альянс Молоді Світу ставить собі за мету розбудову вільних і справедливих суспільств через культуру життя. Культура життя пропагує невідчужну гідність людини, захищає невідчужне право на життя, захищає родину, виховує соціальний клімат необхідний для розвитку, солідарності, і взаємної поваги.

Ми визнаємо що невідчужна гідність людини – це фундамент кожного права людини. Ми віримо що ця гідність не залежить від жодного індивідуального випадку і що жодна людська спільнота не може дати або відібрати цю гідність.

Ми впевнені, що невідчужна гідність кожної людини супроводжує людину з моменту зачаття до природної смерті і є фундаментом права на життя кожної людини. Ми віримо, що це невідчужне право на життя основа вільного і справедливого суспільства і що суспільство має обов’язок захищати людську гідність і право на життя через закон і культуру.

Ми стверджуємо що родина є фундаментальною одиницею людського суспільства, де чоловіки й жінки вчаться жити в справжній свободі й солідарності, і де люди обладнані навичками для виконання їхніх соціальних обов’язків. Ми віримо, що політична спільнота на місцевому, національному і міжнародному рівнях зобов’язана захищати та плекати родину.

Ми віримо, що аутентичний розвиток суспільства може відбутися тільки в культурі, яка виховує внутрішній людський розвиток, що характеризується фізичним, духовним, ментальним, і емоціональним зростом, в кліматі поваги до людяного в людині й родині.

Ми запрошуємо всіх, хто розділяє ці переконання приєднатися до нас, щоб стверджувати ці переконання діями в публічному просторі.

World Youth Alliance quy tụ những người trẻ, thuộc mọi giới tính từ khắp nơi trên Thế Giới. Nhờ sự hợp tác với nhiều tổ chức trên toàn cầu, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu, World Youth Alliance cam kết xây dựng một xã hội tự do và công bằng thông qua những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Những giá trị này đề cao nhân phẩm con người, bảo vệ quyền của mỗi cá nhân, xây dựng hạnh phúc gia đình, cũng như hướng đến một xã hội đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển.

Chúng tôi hiểu rằng nhân phẩm chính là nền tảng quan trọng cho quyền của mỗi con người. Dù ở bất cứ địa vị và hoàn cảnh nào, nhân phẩm cũng luôn tồn tại trong mỗi cá nhân và không một ai có thể tước đoạt hay phủ nhận điều đó.

Chúng tôi tin nhân phẩm – nền tảng cho quyền con người – đã bắt đầu hình thành từ khi chúng ta còn nằm trong bào thai, và nó chỉ thực sự mất đi khi chúng ta qua đời. Một xã hội chỉ thực sự tự do và công bằng khi con người có những quyền bất khả xâm phạm này. Bằng luật pháp và văn hóa, xã hội đó cũng có nhiệm vụ phải bảo vệ nhân phẩm và từ đó là quyền của con người trong cuộc sống.

Chúng tôi công nhận rằng gia đình chính là tế bào quan trọng nhất của xã hội, nơi con người được trang bị một cách đầy đủ để hoàn thành những nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng, và cũng là nơi con người hoàn thiện để hướng đến một cuộc sống đoàn kết và tự do. Chúng tôi cho rằng chính quyền địa phương, Nhà nước, và thậm chí là cả Thế Giới phải có nhiệm vụ nuôi dưỡng và bảo vệ cho các gia đình.

Chúng tôi tin xã hội chỉ phát triển thực sự khi đề cao sự phát triển của con người trên cả phương diện thể chất, tinh thần, trí tuệ và cảm xúc, trong một môi trường tôn trọng lẫn nhau và trân trọng gia đình.

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia từ phía các bạn – những người trẻ tuổi với khao khát khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội. Nếu các bạn cũng đồng ý với bản hiến chương nãy, hãy trở thành một thành viên và đồng hành cùng với chúng tôi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.